Saltar al contingut principal

Aspectes metodològics

El moviment natural permet obtenir regularment informació sobre fluxos demogràfics bàsics com són els naixements, defuncions i matrimonis per avaluar l'evolució i les tendències de la població.

Les estadístiques de moviment natural de la població tenen com a font les declaracions fetes en el moment de la inscripció d'un naixement, matrimoni o defunció en el registre civil, que obliga també a emplenar una butlleta estadística del fet. Les dades presentades fan referència exclusivament a inscripcions registrades a Catalunya de persones que hi resideixen i es duu a terme segons un acord de col·laboració amb l'INE.

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ofereix informació relativa als noms dels nadons nascuts a Catalunya. Aquesta informació és semblant a la que proporcionen altres instituts d'estadística d'Europa, entre els quals es poden destacar l'Institut d'Estadística de Noruega i l'Institut d'Estadística de Bèlgica, així com l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".