Saltar al contingut principal

Aspectes metodològics

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ofereix informació relativa als noms i cognoms de tota la població resident a Catalunya.

La font utilitzada és el Registre de Població de Catalunya, registre administratiu on figuren les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants dels ajuntaments de Catalunya, les quals podran ser consultades per les administracions públiques en l'exercici de les seves competències. Les dades són a 1 de gener.

Atès que la font utilitzada conté els noms en lletres majúscules sense accentuació, en alguns casos no ha estat possible destriar entre un nom en català o en castellà, ja que l'accent és l'únic element que permet fer-ne la separació. En aquests casos s'han presentat les dues opcions conjuntament (Maria/María, Àlex/Álex).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".