Saltar al contingut principal

Informació i comunicacions. Macromagnituds. Per branques

Informació i comunicacions. 2018 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Edició Cinema i vídeo; enregistrament de so Ràdio i TV Tele- comunicacions
Valor de la producció 1.416.047 818.216 173.357 3.443.040
Consum de primeres matèries i altres proveïments 115.241 65.787 61.804 624.266
Despeses en serveis exteriors 560.079 305.768 152.030 1.028.978
Valor afegit brut a preus de mercat 740.727 446.661 -40.477 1.789.796
Impostos sobre la producció i els productes 2.669 3.742 1.696 86.634
Subvencions a l'explotació 12.713 71.870 284.318 249.187
Valor afegit brut al cost de factors 750.771 514.790 242.144 1.952.349
Despeses de personal 543.773 263.637 294.947 580.554
Excedent brut d'explotació 206.999 251.153 -52.802 1.371.795
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Informació i comunicacions. 2018 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Serveis tecnologies informació Serveis d'informació Total
Valor de la producció 5.857.342 541.703 12.249.705
Consum de primeres matèries i altres proveïments 452.145 25.358 1.344.601
Despeses en serveis exteriors 1.944.446 194.628 4.185.928
Valor afegit brut a preus de mercat 3.460.751 321.718 6.719.176
Impostos sobre la producció i els productes 9.460 1.157 105.358
Subvencions a l'explotació 21.667 4.200 643.955
Valor afegit brut al cost de factors 3.472.957 324.761 7.257.773
Despeses de personal 2.666.972 249.998 4.599.881
Excedent brut d'explotació 805.985 74.763 2.657.892
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.