Saltar al contingut principal

Informació i comunicacions. Macromagnituds. Per branques

Informació i comunicacions. 2016 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Edició Cinema i vídeo; enregistrament de so Ràdio i TV Tele- comunicacions
Valor de la producció 1.461.419 670.919 172.392 3.261.890
Consum de primeres matèries i altres proveïments 187.852 32.619 65.305 487.037
Despeses en serveis exteriors 570.754 229.449 145.746 929.831
Valor afegit brut a preus de mercat 702.813 408.850 -38.659 1.845.022
Impostos sobre la producció i els productes 5.145 5.027 1.748 83.315
Subvencions a l'explotació 11.953 18.625 272.723 19.300
Valor afegit brut al cost de factors 709.621 422.448 232.316 1.781.007
Despeses de personal 522.658 218.725 268.421 584.743
Excedent brut d'explotació 186.963 203.723 -36.105 1.196.264
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L’any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses; per tant, els resultats de l’any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Informació i comunicacions. 2016 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Serveis tecnologies informació Serveis d'informació Total
Valor de la producció 4.850.964 428.595 10.846.178
Consum de primeres matèries i altres proveïments 353.199 21.964 1.147.976
Despeses en serveis exteriors 1.765.533 136.320 3.777.633
Valor afegit brut a preus de mercat 2.732.232 270.311 5.920.569
Impostos sobre la producció i els productes 6.909 813 102.956
Subvencions a l'explotació 27.175 3.051 352.827
Valor afegit brut al cost de factors 2.752.499 272.549 6.170.440
Despeses de personal 2.129.228 187.803 3.911.578
Excedent brut d'explotació 623.271 84.746 2.258.862
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L’any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses; per tant, els resultats de l’any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/958