Saltar al contingut principal

Informació i comunicacions. Macromagnituds. Per branques

Informació i comunicacions. 2019 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Edició Cinema i vídeo; enregistrament de so Ràdio i TV Tele- comunicacions
Valor de la producció 1.463.755 896.615 173.160 3.433.514
Consum de primeres matèries i altres proveïments 147.394 76.855 59.853 722.066
Despeses en serveis exteriors 602.659 332.531 142.618 1.020.684
Valor afegit brut a preus de mercat 713.702 487.230 -29.311 1.690.765
Impostos sobre la producció i els productes 2.285 2.779 503 79.365
Subvencions a l'explotació 15.108 32.273 298.760 302.100
Valor afegit brut al cost de factors 726.525 516.723 268.946 1.913.500
Despeses de personal 551.708 295.840 295.808 768.960
Excedent brut d'explotació 174.816 220.883 -26.862 1.144.540
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Informació i comunicacions. 2019 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Serveis tecnologies informació Serveis d'informació Total
Valor de la producció 6.819.847 610.038 13.396.929
Consum de primeres matèries i altres proveïments 471.852 27.080 1.505.099
Despeses en serveis exteriors 2.276.813 238.825 4.614.129
Valor afegit brut a preus de mercat 4.071.182 344.133 7.277.701
Impostos sobre la producció i els productes 9.152 682 94.766
Subvencions a l'explotació 37.412 10.322 695.976
Valor afegit brut al cost de factors 4.099.442 353.774 7.878.910
Despeses de personal 3.010.441 289.428 5.212.187
Excedent brut d'explotació 1.089.001 64.346 2.666.723
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.

Índex []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/958