Saltar al contingut principal

Activitats immobiliàries. Principals resultats. Per branques

Activitats immobiliàries. 2016-2018 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
2016 2017 2018
Empreses (nombre) 43.304 43.373 44.683
Establiments (nombre) 43.507 46.841 46.392
Persones ocupades (nombre) 60.086 65.033 67.874
Ingressos d'explotació 6.473.389 7.472.993 7.688.199
Volum de negoci 6.036.593 6.765.064 7.277.349
Treballs realitzats per a l'actiu 61.386 85.034 32.918
Subvencions a l'explotació 71.096 24.676 24.081
Resta d'ingressos d'explotació 304.314 598.218 353.852
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies -116.706 -627.182 -135.461
Variació existències productes acabats i en curs -75.751 -211.993 -84.795
Despeses d'explotació 4.691.724 6.078.067 5.535.096
Consum de mercaderies 292.064 1.036.792 577.462
Consum de primeres matèries i altres proveïments 179.312 196.221 63.872
Treballs realitzats per altres empreses 170.328 231.413 193.693
Despeses de personal 982.525 1.164.167 1.273.221
Sous i salaris 807.865 950.167 1.043.787
Càrregues socials i altres despeses de personal 174.660 214.000 229.434
Despeses en serveis exteriors 1.783.396 2.101.455 2.065.059
Dotacions per a amortitzacions 1.088.468 1.089.082 1.083.890
Resta de despeses d'explotació 195.630 258.937 277.900
Inversió bruta en actius materials 2.134.892 2.655.573 1.896.896
Inversió bruta en actius intangibles 18.085 25.673 46.898
Resultat de l'exercici 1.297.609 1.131.663 2.285.218
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L’any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses; per tant, els resultats de l’any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/959