Saltar al contingut principal

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment. Principals resultats. Per branques

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment. 2017 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles Activitats biblioteques, arxius museus Jocs atzar i apostes Activitats esportives, recreatives i entreteniment Total
Empreses (nombre) 6.721 1.473 812 4.527 13.534
Establiments (nombre) 6.859 1.643 888 5.789 15.178
Persones ocupades (nombre) 12.824 5.503 5.155 45.388 68.870
Ingressos d'explotació 862.074 307.595 1.238.836 2.906.991 5.315.495
Volum de negoci 725.683 169.861 1.213.959 2.653.379 4.762.882
Treballs realitzats per a l'actiu 461 2 2.228 4.066 6.757
Subvencions a l'explotació 119.401 106.571 38 85.113 311.123
Resta d'ingressos d'explotació 16.529 31.161 22.610 164.434 234.734
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 1.061 196 950 5.405 7.613
Variació existències productes acabats i en curs 622 1.009 -856 1.669 2.445
Despeses d'explotació 683.370 279.591 1.174.039 2.701.619 4.838.618
Consum de mercaderies 55.279 7.763 394.555 143.224 600.822
Consum de primeres matèries i altres proveïments 24.525 3.984 49.389 51.212 129.110
Treballs realitzats per altres empreses 155.902 14.608 149.442 128.082 448.034
Despeses de personal 184.359 125.193 136.840 1.131.274 1.577.666
Sous i salaris 148.711 97.924 108.807 960.740 1.316.182
Càrregues socials i altres despeses de personal 35.648 27.269 28.033 170.535 261.484
Despeses en serveis exteriors 234.305 96.488 193.132 880.107 1.404.032
Dotacions per a amortitzacions 17.774 25.467 68.291 243.563 355.096
Resta de despeses d'explotació 11.226 6.087 182.389 124.155 323.858
Inversió bruta en actius materials 18.054 15.823 41.337 153.050 228.264
Inversió bruta en actius intangibles 2.097 4.214 33.565 142.070 181.946
Resultat de l'exercici 71.726 23.373 56.729 110.390 262.219
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/961