Saltar al contingut principal

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment. Principals resultats. Per branques

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment. 2018 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles Activitats biblioteques, arxius museus Jocs atzar i apostes Activitats esportives, recreatives i entreteniment Total
Empreses (nombre) 9.448 470 888 7.143 17.949
Establiments (nombre) 9.704 655 1.112 7.609 19.080
Persones ocupades (nombre) 15.493 4.546 6.036 46.922 72.997
Ingressos d'explotació 1.093.708 276.023 1.529.948 3.008.622 5.908.301
Volum de negoci 938.019 151.362 1.493.555 2.761.471 5.344.406
Treballs realitzats per a l'actiu 526 146 1.118 6.138 7.928
Subvencions a l'explotació 136.856 87.243 43 110.599 334.741
Resta d'ingressos d'explotació 18.308 37.272 35.232 130.414 221.226
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 381 1.684 -535 -2.485 -956
Variació existències productes acabats i en curs 309 -259 -28 15.298 15.320
Despeses d'explotació 930.459 260.363 1.371.500 2.846.573 5.408.896
Consum de mercaderies 101.558 9.359 127.510 143.131 381.557
Consum de primeres matèries i altres proveïments 31.539 1.618 27.745 57.900 118.802
Treballs realitzats per altres empreses 205.574 7.332 526.638 85.737 825.281
Despeses de personal 226.067 114.285 162.304 1.327.884 1.830.539
Sous i salaris 178.284 88.333 129.377 1.152.790 1.548.784
Càrregues socials i altres despeses de personal 47.783 25.952 32.926 175.094 281.755
Despeses en serveis exteriors 325.069 94.697 198.806 931.825 1.550.396
Dotacions per a amortitzacions 24.962 25.496 80.498 327.830 458.786
Resta de despeses d'explotació 15.691 7.576 248.000 -27.733 243.534
Inversió bruta en actius materials 18.860 18.110 45.683 420.737 503.390
Inversió bruta en actius intangibles 857 1.392 38.067 43.554 83.870
Resultat de l'exercici 39.361 10.148 151.704 76.519 277.733
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.

Índex []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/961