Saltar al contingut principal

Activitats professionals, científiques i tècniques. Principals resultats. Per branques

Activitats professionals, científiques i tècniques. 2016 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Jurídiques i comptabilitat Seus centrals i consultoria empresarial Serveis tècnics arquitectura i enginyeria; anàlisis tècn. Recerca i desenvo- lupament
Empreses (nombre) 24.943 5.088 19.811 1.314
Establiments (nombre) 25.023 5.143 19.239 1.407
Persones ocupades (nombre) 65.670 24.718 47.548 13.716
Ingressos d'explotació 4.755.149 3.146.559 4.177.693 985.731
Volum de negoci 4.577.427 2.846.047 3.809.339 436.378
Treballs realitzats per a l'actiu 1.737 9.169 28.893 51.496
Subvencions a l'explotació 8.126 12.294 316.362 471.849
Resta d'ingressos d'explotació 167.859 279.048 23.099 26.009
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 184 2.067 338 5.270
Variació existències productes acabats i en curs 2.589 1.329 23.176 6.892
Despeses d'explotació 3.696.955 3.323.632 3.513.348 1.002.992
Consum de mercaderies 6.071 114.981 109.502 13.331
Consum de primeres matèries i altres proveïments 90.111 137.379 461.456 71.667
Treballs realitzats per altres empreses 237.431 249.496 597.747 62.072
Despeses de personal 1.671.034 1.371.808 1.258.186 495.387
Sous i salaris 1.372.820 1.110.280 994.388 383.420
Càrregues socials i altres despeses de personal 298.214 261.528 263.798 111.967
Despeses en serveis exteriors 1.466.318 1.204.524 894.961 242.847
Dotacions per a amortitzacions 106.198 120.588 164.101 80.893
Resta de despeses d'explotació 119.792 124.856 27.395 36.796
Inversió bruta en actius materials 103.447 102.696 90.545 66.728
Inversió bruta en actius intangibles 15.648 103.653 42.078 55.804
Resultat de l'exercici 324.177 1.725.911 148.929 12.818
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L’any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses; per tant, els resultats de l’any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats professionals, científiques i tècniques. 2016 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Publicitat i estudis mercat Altres professionals i tècniques Veterinàries Total
Empreses (nombre) 9.674 14.494 1.462 76.786
Establiments (nombre) 9.187 13.691 1.530 75.221
Persones ocupades (nombre) 26.518 23.235 4.120 205.525
Ingressos d'explotació 3.910.854 1.351.319 175.654 18.502.958
Volum de negoci 3.826.925 1.288.639 172.952 16.957.707
Treballs realitzats per a l'actiu 3.397 29.833 : 124.525
Subvencions a l'explotació 1.431 18.506 72 828.640
Resta d'ingressos d'explotació 79.101 14.341 2.630 592.086
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies -121 -1.564 572 6.746
Variació existències productes acabats i en curs 70 379 -16 34.419
Despeses d'explotació 3.665.664 1.017.622 153.527 16.373.739
Consum de mercaderies 1.451.344 27.511 43.808 1.766.550
Consum de primeres matèries i altres proveïments 275.879 107.916 14.915 1.159.323
Treballs realitzats per altres empreses 406.708 138.951 7.990 1.700.394
Despeses de personal 692.286 403.982 51.450 5.944.133
Sous i salaris 554.994 315.358 40.466 4.771.726
Càrregues socials i altres despeses de personal 137.292 88.625 10.984 1.172.408
Despeses en serveis exteriors 698.213 290.608 31.597 4.829.067
Dotacions per a amortitzacions 50.954 39.454 3.195 565.384
Resta de despeses d'explotació 90.279 9.198 572 408.887
Inversió bruta en actius materials 50.625 31.208 10.301 455.549
Inversió bruta en actius intangibles 18.624 27.768 105 263.681
Resultat de l'exercici 353.790 105.074 3.718 2.674.417
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L’any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses; per tant, els resultats de l’any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/963