Saltar al contingut principal

Altres serveis. Principals resultats. Per branques

Altres serveis. 2018 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Reparació ordinadors efectes pers. i domèstics Altres act. serveis personals Total
Empreses (nombre) 4.842 20.892 25.733
Establiments (nombre) 5.040 21.851 26.891
Persones ocupades (nombre) 8.771 42.630 51.402
Ingressos d'explotació 440.212 1.384.088 1.824.300
Volum de negoci 438.989 1.331.025 1.770.014
Treballs realitzats per a l'actiu 376 17.416 17.792
Subvencions a l'explotació 83 17.671 17.754
Resta d'ingressos d'explotació 764 17.975 18.739
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies -2.261 2.206 -54
Variació existències productes acabats i en curs 895 3.844 4.739
Despeses d'explotació 377.195 1.189.304 1.566.499
Consum de mercaderies 91.762 120.676 212.438
Consum de primeres matèries i altres proveïments 58.692 65.024 123.716
Treballs realitzats per altres empreses 27.130 51.571 78.700
Despeses de personal 122.570 491.144 613.714
Sous i salaris 95.593 382.394 477.986
Càrregues socials i altres despeses de personal 26.977 108.751 135.728
Despeses en serveis exteriors 70.746 390.388 461.133
Dotacions per a amortitzacions 3.456 58.398 61.854
Resta de despeses d'explotació 2.840 12.103 14.943
Inversió bruta en actius materials 4.758 88.814 93.572
Inversió bruta en actius intangibles 945 3.261 4.206
Resultat de l'exercici 10.427 305.566 315.993
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/967