Saltar al contingut principal

Altres serveis. Principals resultats. Per branques

Altres serveis. 2017 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Reparació ordinadors efectes pers. i domèstics Altres act. serveis personals Total
Empreses (nombre) 4.704 18.881 23.585
Establiments (nombre) 4.952 20.437 25.389
Persones ocupades (nombre) 8.570 44.074 52.644
Ingressos d'explotació 419.023 1.435.783 1.854.805
Volum de negoci 417.449 1.395.478 1.812.928
Treballs realitzats per a l'actiu 675 7.476 8.151
Subvencions a l'explotació 85 9.097 9.182
Resta d'ingressos d'explotació 814 23.731 24.545
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies -3.114 4.302 1.188
Variació existències productes acabats i en curs 1.456 -235 1.221
Despeses d'explotació 352.724 1.208.017 1.560.741
Consum de mercaderies 71.460 134.758 206.218
Consum de primeres matèries i altres proveïments 62.436 107.350 169.786
Treballs realitzats per altres empreses 27.067 54.494 81.562
Despeses de personal 121.725 532.880 654.605
Sous i salaris 96.001 425.748 521.749
Càrregues socials i altres despeses de personal 25.724 107.132 132.857
Despeses en serveis exteriors 66.925 313.075 380.001
Dotacions per a amortitzacions 3.063 55.443 58.506
Resta de despeses d'explotació 48 10.016 10.064
Inversió bruta en actius materials 14.169 105.595 119.764
Inversió bruta en actius intangibles 1.355 8.635 9.991
Resultat de l'exercici 30.909 49.539 80.447
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/967