Saltar al contingut principal

Altres serveis. Macromagnituds. Per branques

Altres serveis. 2018 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Reparació ordinadors efectes personals i domèstics Altres activitats serveis personals Total
Valor de la producció 322.132 1.198.006 1.520.138
Consum de primeres matèries i altres proveïments 58.692 65.024 123.716
Despeses en serveis exteriors 70.746 390.388 461.133
Valor afegit brut a preus de mercat 192.695 742.594 935.289
Impostos sobre la producció i els productes 1.324 5.595 6.919
Subvencions a l'explotació 83 17.671 17.754
Valor afegit brut al cost de factors 191.454 754.670 946.124
Despeses de personal 122.570 491.144 613.714
Excedent brut d'explotació 68.884 263.526 332.410
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.