Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Agricultura ecològica
Sistema respectuós amb el medi ambient basat en la utilització de recursos naturals sense emprar productes químics de síntesi, o organismes genèticament modificats (OGM). La producció ecològica ha d'estar registrada davant l'organisme de control corresponent, i sotmesa a controls. Les parcel·les d'agricultura ecològica han d'estar identificades i separades de les que no ho són.
Conreu energètic
Utilitzat principalment per a la producció d'energia tèrmica i elèctrica, de biocarburants (betanol, biodièsel, biogàs, hidrocarburs sintètics, etc.).
Conreu modificat genèticament
Conreu d'organismes el material genètic dels quals ha estat modificat d'una manera que no es produeix naturalment en l'aparellament ni en la recombinació natural. Els conreus d'OMG han d'estar registrats públicament.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/985/m