Saltar al contingut principal

Sector públic de la Generalitat. Pressupost consolidat. Ingressos. Per capítols

Sector públic de la Generalitat. Pressupost consolidat. 2017 Ingressos. Per capítols. (1/2)
Generalitat Entitats aut. administratives i Catsalut Entitats aut. comercials i financeres Entitats de dret públic Societats mercantils
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
Ingressos (I + II + III) 34.029,7 9.203,8 42,9 7.274,7 1.295,7
1. Impostos directes 9.630,15 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Impostos indirectes 10.912,22 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 608,25 113,84 41,47 2.083,72 515,74
4. Transferències corrents 5.778,81 8.836,82 1,39 3.298,42 41,55
5. Ingressos patrimonials 41,49 3,01 0,00 166,50 84,76
I. Operacions corrents (1 a 5) 26.970,92 8.953,66 42,87 5.548,64 642,05
6. Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00 60,36 335,68
7. Transferències de capital 70,62 166,54 0,00 141,54 1,59
II. Operacions de capital (6 i 7) 70,62 166,54 0,00 201,90 337,27
Subtotal operacions no financeres (I + II) 27.041,54 9.120,20 42,87 5.750,53 979,33
8. Variació d'actius financers 82,97 83,59 0,02 1.290,71 305,22
9. Variació de passius financers 6.905,20 0,00 0,00 233,46 11,20
III. Operacions financeres (8 i 9) 6.988,16 83,59 0,02 1.524,17 316,42
Sector públic de la Generalitat. Pressupost consolidat. 2017 Ingressos. Per capítols. (2/2)
Consorcis Fundacions Total no consolidat Ingressos consolidables Total consolidat
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
Ingressos (I + II + III) 3.625,5 622,9 56.095,1 18.033,6 38.061,5
1. Impostos directes 0,00 0,00 9.630,15 0,00 9.630,15
2. Impostos indirectes 0,00 0,00 10.912,22 0,00 10.912,22
3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 2.370,80 369,30 6.103,11 3.298,42 2.804,69
4. Transferències corrents 1.103,24 238,32 19.298,56 12.916,41 6.382,15
5. Ingressos patrimonials 13,00 1,45 310,21 76,32 233,89
I. Operacions corrents (1 a 5) 3.487,04 609,07 46.254,25 16.291,16 29.963,10
6. Alienació d'inversions reals 24,97 0,00 421,02 332,82 88,19
7. Transferències de capital 62,87 13,78 456,93 348,99 107,94
II. Operacions de capital (6 i 7) 87,84 13,78 877,95 681,81 196,13
Subtotal operacions no financeres (I + II) 3.574,88 622,85 47.132,20 16.972,97 30.159,23
8. Variació d'actius financers 47,94 0,00 1.810,44 1.052,94 757,50
9. Variació de passius financers 2,65 0,00 7.152,51 7,73 7.144,78
III. Operacions financeres (8 i 9) 50,59 0,00 8.962,95 1.060,67 7.902,28

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/989