Saltar al contingut principal

Sector públic de la Generalitat. Pressupost consolidat. Ingressos. Per capítols

Sector públic de la Generalitat. Pressupost consolidat. 2020 Ingressos. Per capítols. (1/2)
Generalitat Entitats aut. administratives i Catsalut Entitats aut. comercials i financeres Entitats de dret públic Societats mercantils
Ingressos (I + II + III) 42.179,2 10.146,5 45,3 7.901,3 1.407,5
1. Impostos directes 12.816,56 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Impostos indirectes 13.243,77 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 362,13 133,44 43,46 2.503,31 572,00
4. Transferències corrents 4.986,05 9.732,84 1,64 3.915,91 49,09
5. Ingressos patrimonials 22,98 3,10 0,15 98,05 83,60
I. Operacions corrents (1 a 5) 31.431,49 9.869,39 45,25 6.517,27 704,69
6. Alienació d'inversions reals 9,44 0,00 0,00 60,85 306,32
7. Transferències de capital 374,90 196,11 0,00 185,99 0,66
II. Operacions de capital (6 i 7) 384,34 196,11 0,00 246,85 306,98
Subtotal operacions no financeres (I + II) 31.815,83 10.065,50 45,25 6.764,12 1.011,67
8. Variació d'actius financers 144,11 81,01 0,02 929,64 344,17
9. Variació de passius financers 10.219,27 0,00 0,00 207,50 51,66
III. Operacions financeres (8 i 9) 10.363,37 81,01 0,02 1.137,14 395,83
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda.
Nota: No es va aprovar llei de pressupostos per als exercicis 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021.
Sector públic de la Generalitat. Pressupost consolidat. 2020 Ingressos. Per capítols. (2/2)
Consorcis Fundacions Total no consolidat Ingressos consolidables Total consolidat
Ingressos (I + II + III) 4.556,31 753,32 66.989,37 20.931,88 46.057,49
1. Impostos directes 0,00 0,00 12.816,56 0,00 12.816,56
2. Impostos indirectes 0,00 0,00 13.243,77 0,00 13.243,77
3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 2.953,86 467,94 7.036,14 4.238,56 2.797,58
4. Transferències corrents 1.433,83 261,58 20.380,95 14.659,79 5.721,16
5. Ingressos patrimonials 13,09 2,89 223,86 75,50 148,37
I. Operacions corrents (1 a 5) 4.400,78 732,41 53.701,29 18.973,84 34.727,45
6. Alienació d'inversions reals 49,71 2,24 428,56 316,56 112,00
7. Transferències de capital 42,84 4,32 804,82 388,80 416,02
II. Operacions de capital (6 i 7) 92,54 6,56 1.233,38 705,36 528,02
Subtotal operacions no financeres (I + II) 4.493,33 738,97 54.934,67 19.679,20 35.255,47
8. Variació d'actius financers 58,52 14,35 1.571,81 1.212,71 359,11
9. Variació de passius financers 4,47 0,00 10.482,89 39,98 10.442,91
III. Operacions financeres (8 i 9) 62,99 14,35 12.054,70 1.252,68 10.802,02
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda.
Nota: No es va aprovar llei de pressupostos per als exercicis 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021.

Índex []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/989