Saltar al contingut principal
Població i municipis. 2001 i 2011 Per trams de població
Habitants Nombre de muncipis
2001 % 2011 % 2001 % 2011 %
Font: Idescat. Censos de població.
Fins a 500 89.485 1,4 82.343 1,1 360 38,1 328 34,6
De 501 a 2.000 293.679 4,6 268.313 3,6 285 30,1 267 28,2
De 2.001 a 5.000 393.535 6,2 432.983 5,8 127 13,4 142 15,0
De 5.001 a 10.000 510.777 8,1 621.042 8,3 76 8,0 89 9,4
De 10.001 a 50.000 1.517.310 23,9 2.060.824 27,4 77 8,1 98 10,3
Més de 50.000 3.538.324 55,8 4.054.338 53,9 21 2,2 23 2,4
Total 6.343.110 100,0 7.519.843 100,0 946 100,0 947 100,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/993