Saltar al contingut principal
Població i municipis. 2011 Per trams de població
Habitants Nombre de muncipis
2011 % 2011 %
Fins a 500 82.343 1,1 328 34,6
De 501 a 2.000 268.313 3,6 267 28,2
De 2.001 a 5.000 432.983 5,8 142 15,0
De 5.001 a 10.000 621.042 8,3 89 9,4
De 10.001 a 50.000 2.060.824 27,4 98 10,3
Més de 50.000 4.054.338 53,9 23 2,4
Total 7.519.843 100,0 947 100,0
Font: Idescat. Censos de població.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/993