Skip to main content

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i sexe

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i sexe. A últim dia del mes Catalunya. Juny del 2021 (p)
Homes Dones Total
Completa 1.185.722 900.568 2.086.290
Parcial 204.246 422.750 626.996
Fix discontinu 27.701 29.460 57.161
No classificable 68.354 77.659 146.013
Total 1.486.023 1.430.437 2.916.460
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Catalonia

Options