Saltar al contenido principal

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i sexe

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i sexe. A últim dia del mes Catalunya. Setembre del 2021 (p)
Homes Dones Total
Completa 1.180.211 894.699 2.074.910
Parcial 200.631 419.845 620.476
Fix discontinu 27.907 47.577 75.484
No classificable 68.606 78.822 147.428
Total 1.477.355 1.440.943 2.918.298
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Cataluña

Opciones