Skip to main content

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i grups d'edat

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i grups d'edat. A últim dia del mes Catalunya. Maig del 2021
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més Total
Completa 290.044 835.021 598.462 321.183 2.044.710
Parcial 171.735 203.697 143.301 109.932 628.665
Fix discontinu 15.782 21.430 19.151 14.705 71.068
No classificable 22.775 41.460 45.114 37.829 147.178
Total 500.336 1.101.608 806.028 483.649 2.891.621
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Catalonia

Options