Saltar al contenido principal

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i grups d'edat

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i grups d'edat. A últim dia del mes Catalunya. 09/2019
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més Total
Completa 299.973 876.333 571.478 293.762 2.041.546
Parcial 176.243 218.216 146.194 109.344 649.997
Fix-discontinu 15.008 24.737 21.393 14.945 76.083
No classificable 18.286 40.544 43.358 35.161 137.349
Total 509.510 1.159.830 782.423 453.212 2.904.975
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Cataluña

Opciones