Saltar al contenido principal

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i grups d'edat

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i grups d'edat. A últim dia del mes Catalunya. Setembre del 2021 (p)
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més Total
Completa 302.943 832.834 609.280 329.853 2.074.910
Parcial 167.921 199.098 143.135 110.322 620.476
Fix discontinu 15.065 23.027 20.911 16.481 75.484
No classificable 19.206 43.554 46.365 38.303 147.428
Total 505.135 1.098.513 819.691 494.959 2.918.298
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Cataluña

Opciones