Skip to main content

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i grups d'edat

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i grups d'edat. A últim dia del mes Santa Coloma de Gramenet. Setembre del 2021 (p)
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més Total
Completa 3.971 11.365 8.775 4.324 28.435
Parcial 2.934 3.754 2.975 2.055 11.718
Fix discontinu 137 195 221 185 738
No classificable 156 424 489 372 1.441
Total 7.198 15.738 12.460 6.936 42.332
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Santa Coloma de Gramenet

Options