Skip to main content

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i nacionalitat

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i nacionalitat. A últim dia del mes Santa Coloma de Gramenet. Setembre del 2021 (p)
Espanyola Estrangera Total
Completa 23.201 5.234 28.435
Parcial 8.642 3.076 11.718
Fix discontinu 667 71 738
No classificable 1.382 59 1.441
Total 33.892 8.440 42.332
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Santa Coloma de Gramenet

Options