Saltar al contenido principal

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i nacionalitat

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i nacionalitat. A últim dia del mes Santa Coloma de Gramenet. Octubre del 2021 (p)
Espanyola Estrangera Total
Completa 23.359 5.348 28.707
Parcial 8.820 3.107 11.927
Fix discontinu 706 68 774
No classificable 1.419 63 1.482
Total 34.304 8.586 42.890
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Santa Coloma de Gramenet

Opciones