Saltar al contenido principal

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i sector d'activitat

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i sector d'activitat. A últim dia del mes Catalunya. Setembre del 2021 (p)
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Completa 28.356 411.012 127.797 1.507.745 2.074.910
Parcial 2.231 27.952 13.892 576.401 620.476
Fix discontinu 3.912 2.173 645 68.754 75.484
No classificable 2.651 3.214 534 141.029 147.428
Total 37.150 444.351 142.868 2.293.929 2.918.298
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Cataluña

Opciones