Saltar al contingut principal

AFI Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat

L'estadística Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat ofereix informació sobre el nombre d'afiliats i afiliacions per municipis, comarques i Aran, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. Els afiliats es presenten segons les principals variables demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) i les afiliacions es difonen per aquestes variables demogràfiques i tipus de relació laboral, règim de cotització i sector d'activitat. També es difonen les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons tipus de contracte i tipus de jornada encreuades per sexe, edat, nacionalitat i sector d'activitat, així com el grau de temporalitat i parcialitat per sexe.

A partir del maig del 2020, l'Idescat realitza mensualment l'explotació estadística dels fitxers d'afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Es publiquen dades d'afiliats (cada persona es compta una sola vegada amb independència del seu nombre d'afiliacions en alta) i d'afiliacions (una mateixa persona es compta tantes vegades com situacions de cotització tingui, ja sigui en el mateix règim o en diferents). Cal tenir en compte que, fins al març del 2020, la informació que s'ofereix és trimestral i fa referència a l'últim dia del trimestre.

Àmbit geogràfic: Montclar

Opcions
Cerca per nom

Taules disponibles [+]

En altres seccions

Taules bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

El municipi en xifres