Saltar al contenido principal

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe i secció d'activitat econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe i secció d'activitat econòmica. A últim dia del mes Santa Coloma de Gramenet. Octubre del 2023 (p)
Homes Dones Total
A Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 45 5 50
B Indústries extractives 5 0 5
C Indústries manufactureres 3.370 1.140 4.510
D Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 25 10 35
E Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 345 150 495
F Construcció 4.515 310 4.825
G Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 4.640 4.490 9.130
H Transport i emmagatzematge 2.840 610 3.450
I Hostaleria 2.740 2.085 4.830
J Informació i comunicacions 870 405 1.275
K Activitats financeres i d'assegurances 210 320 535
L Activitats immobiliàries 135 215 350
M Activitats professionals, científiques i tècniques 920 1.170 2.085
N Activitats administratives i serveis auxiliars 2.580 3.280 5.860
O Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 800 1.090 1.890
P Educació 575 1.620 2.195
Q Activitats sanitàries i de serveis socials 1.185 4.090 5.275
R Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 450 355 805
S Altres serveis 575 925 1.500
T Activitats llars 140 1.625 1.765
U Organismes extraterritorials 0 0 0
Total 26.970 23.890 50.860
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geográfico: Santa Coloma de Gramenet

Selección por nivel geográfico