Saltar al contingut principal

AFI Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat

L'estadística Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat ofereix informació sobre el nombre d'afiliats i afiliacions per municipis, comarques i Aran, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. Els afiliats es presenten segons les principals variables demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) i les afiliacions es difonen per aquestes variables demogràfiques i tipus de relació laboral, règim de cotització i sector d'activitat. També es difonen les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons tipus de contracte i tipus de jornada encreuades per sexe, edat, nacionalitat i sector d'activitat, així com el grau de temporalitat i parcialitat per sexe.

A partir del maig del 2020, l'Idescat realitza mensualment l'explotació estadística dels fitxers d'afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Es publiquen dades d'afiliats (cada persona es compta una sola vegada amb independència del seu nombre d'afiliacions en alta) i d'afiliacions (una mateixa persona es compta tantes vegades com situacions de cotització tingui, ja sigui en el mateix règim o en diferents). Cal tenir en compte que, fins al març del 2020, la informació que s'ofereix és trimestral i fa referència a l'últim dia del trimestre.

Àmbit geogràfic: Castellbisbal

Opcions
Cerca per nom

Taules disponibles []

 • Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal
 • Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal
  • Total afiliacions
   • Per sexe
    • Per sexe
    • Per sexe i tipus de relació laboral
    • Per sexe i divisió econòmica
    • Per sexe i sector d'activitat
    • Per sexe i règim de cotització
   • Per grups d'edat
    • Per grups d'edat
    • Per grups d'edat i tipus de relació laboral
    • Per grups d'edat i divisió econòmica
    • Per grups d'edat i sector d'activitat
    • Per grups d'edat i règim de cotització
   • Per nacionalitat
    • Per nacionalitat
    • Per nacionalitat i tipus de relació laboral
    • Per nacionalitat i sector d'activitat
    • Per nacionalitat i divisió econòmica
    • Per nacionalitat i règim de cotització
   • Per tipus de relació laboral
    • Per tipus de relació laboral
    • Per nacionalitat i tipus de relació laboral
    • Per sexe i tipus de relació laboral
    • Per grups d'edat i tipus de relació laboral
    • Per tipus de relació laboral i sector d'activitat
    • Per tipus de relació laboral i divisió econòmica
   • Per sector d'activitat
    • Per sector d'activitat
    • Per nacionalitat i sector d'activitat
    • Per sexe i sector d'activitat
    • Per grups d'edat i sector d'activitat
    • Per tipus de relació laboral i sector d'activitat
    • Per règim de cotització (Règim general i RETA) i sector d'activitat
   • Per divisió econòmica
    • Per divisió econòmica
    • Per sexe i divisió econòmica
    • Per grups d'edat i divisió econòmica
    • Per nacionalitat i divisió econòmica
    • Per tipus de relació laboral i divisió econòmica
    • Per divisió econòmica i règim de cotització (Règim General i RETA)
   • Per règim de cotització
    • Tots els règims
    • Règim general de la Seguretat Social i Règim especial de treballadors autònoms (RETA)
    • Per grups d'edat i règim de cotització
    • Per sexe i règim de cotització
    • Per nacionalitat i règim de cotització
    • Per divisió econòmica i règim de cotització (Règim General i RETA)
    • Per règim de cotització (Règim general i RETA) i sector d'activitat
  • Afiliacions per compte d'altri
   • Per sexe
    • Per sexe
    • Per tipus de jornada i sexe
    • Per tipus de contracte i sexe
   • Per tipus de contracte
    • Per tipus de contracte
    • Per tipus de contracte i sexe
    • Per tipus de contracte i grups d'edat
    • Per tipus de contracte i nacionalitat
    • Per tipus de contracte i sector d'activitat
    • Per tipus de contracte i divisió econòmica
    • Per tipus de contracte i tipus de jornada
   • Per tipus de jornada
    • Per tipus de jornada
    • Per tipus de jornada i sexe
    • Per tipus de jornada i grups d'edat
    • Per tipus de jornada i nacionalitat
    • Per tipus de jornada i sector d'activitat
    • Per tipus de jornada i divisió econòmica
    • Per tipus de contracte i tipus de jornada
   • Grau de temporalitat. Per sexe
   • Grau de parcialitat. Per sexe

En altres seccions

Taules bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

El municipi en xifres