Skip to main content

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe i tipus de relació laboral

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe i tipus de relació laboral. A últim dia del mes Sabadell. 03/2020 (p)
Homes Dones Total
Per compte d'altri 37.836 39.332 77.168
Per compte propi 8.234 4.397 12.631
Total 46.070 43.729 89.799
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Sabadell

Options