Saltar al contenido principal

Afiliacions al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria del carbó. Per sector d'activitat

Afiliacions al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria del carbó. Per sectors d'activitat. A últim dia del mes Ciutadilla
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
03/2020 .. .. 10 18 30
12/2019 .. .. 9 21 32
09/2019 .. .. 12 18 32
06/2019 .. 0 .. 17 22
03/2019 .. .. 7 18 27
12/2018 .. .. 7 20 29
09/2018 .. .. 5 19 26
06/2018 .. .. 5 19 25
03/2018 .. .. 5 19 25
12/2017 .. .. 6 18 25
09/2017 .. .. 5 18 24
06/2017 .. .. 5 20 26
03/2017 .. 0 .. 18 23
12/2016 .. 0 .. 21 26
09/2016 .. .. 5 20 26
06/2016 .. .. 5 23 29
03/2016 .. 0 .. 20 24
12/2015 .. 0 .. 19 24
09/2015 .. 0 .. 19 23
06/2015 .. 0 .. 20 23
03/2015 .. 0 .. 18 23
12/2014 .. .. .. 17 20
09/2014 .. 0 .. 17 21
06/2014 .. .. .. 19 23
03/2014 0 0 5 17 22
12/2013 0 0 5 18 23
09/2013 .. .. .. 17 20
06/2013 0 0 8 17 25
03/2013 .. .. .. 16 19
12/2012 .. .. .. 16 18
09/2012 .. .. .. 14 16
06/2012 .. .. .. 19 23
03/2012 .. .. .. 20 24
12/2011 0 0 5 18 23
09/2011 0 0 10 18 28
06/2011 0 0 5 18 23
03/2011 0 0 5 17 22
12/2010 0 0 10 17 27
09/2010 0 0 11 17 28
06/2010 0 0 10 16 26
03/2010 0 0 11 14 25
12/2009 0 0 12 18 30
09/2009 0 0 12 12 24
06/2009 0 0 14 13 27
03/2009 0 0 11 15 26
12/2008 0 0 11 13 24
09/2008 0 0 13 14 27
06/2008 0 0 13 12 25
03/2008 .. .. 13 12 26
Unitats: Afiliacions.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Ámbito geografico: Ciutadilla

Opciones
Búsqueda por nombre

Desagregación territorial o temporal: Por trimestres

Territorial
Temporal