Skip to main content

Afiliacions al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria del carbó. Per sector d'activitat

Afiliacions al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria del carbó. Per sectors d'activitat. A últim dia del mes Ulldemolins.
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
09/2019 .. .. .. 22 24
06/2019 .. .. .. 19 21
03/2019 .. .. .. 23 25
12/2018 .. .. .. 23 27
09/2018 .. .. .. 20 22
06/2018 .. .. .. 22 24
03/2018 .. .. .. 24 26
12/2017 .. .. .. 20 23
09/2017 .. .. .. 21 23
06/2017 .. .. .. 20 22
03/2017 .. .. .. 18 20
12/2016 .. .. .. 17 20
09/2016 .. .. .. 18 20
06/2016 .. .. .. 18 20
03/2016 .. .. .. 16 18
12/2015 .. .. .. 12 15
09/2015 .. .. .. 14 16
06/2015 .. .. 0 17 21
03/2015 .. .. 0 18 21
12/2014 .. .. .. 11 15
09/2014 .. .. .. 13 15
06/2014 .. .. .. 17 19
03/2014 .. .. 0 13 17
12/2013 0 5 0 14 19
09/2013 .. .. 0 15 19
06/2013 .. .. .. 16 18
03/2013 .. 19 .. 13 34
12/2012 0 20 0 12 32
09/2012 0 21 0 12 33
06/2012 0 20 0 14 34
03/2012 .. 21 .. 14 36
12/2011 .. 22 .. 11 34
09/2011 .. 19 .. 17 37
06/2011 .. 19 .. 18 38
03/2011 .. 20 .. 19 40
12/2010 0 24 0 20 44
09/2010 0 21 0 17 38
06/2010 0 18 0 17 35
03/2010 0 17 0 17 34
12/2009 .. 20 .. 16 37
09/2009 .. 17 .. 16 34
06/2009 .. 17 .. 17 35
03/2009 0 17 0 19 36
12/2008 0 21 0 20 41
09/2008 .. 19 .. 21 42
06/2008 .. 19 .. 17 40
03/2008 0 17 5 14 36
Unitats: Afiliacions.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Geographical area: Ulldemolins

Options
Search by name

Territorial or temporal disaggregation: By quarters

Territorial
Temporal