Skip to main content
Atur registrat. Per sectors. Mitjanes anuals Banyoles
Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació anterior Total
2019 39,5 109,9 53,2 483,3 45,4 731,3
2018 50,0 122,8 51,6 496,3 51,4 772,0
2017 52,3 143,3 56,3 522,2 73,2 847,2
2016 57,2 168,1 78,8 575,3 69,5 948,8
2015 74,9 212,8 113,5 605,0 79,6 1.085,8
2014 70,6 250,0 137,8 685,8 76,5 1.220,7
2013 59,0 257,5 166,3 690,6 52,5 1.225,8
2012 51,2 267,1 177,0 643,3 49,7 1.188,2
2011 50,8 275,6 185,9 571,8 52,9 1.136,9
2010 37,6 259,8 170,6 526,7 40,0 1.034,6
2009 24,9 276,8 160,7 479,9 20,3 962,6
2008 20,4 184,4 70,6 300,1 19,6 595,1
2007 14,5 161,7 36,9 230,5 14,1 457,7
2006 17,3 151,1 37,9 245,3 15,9 467,6
2005 16,4 146,8 40,9 247,4 15,8 467,4
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Nota: Fins al 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2009, segons la nova CCAE-2009.

Geographical area: Banyoles

Options
Search by name

Territorial or temporal disaggregation: By years

Territorial
Temporal