Skip to main content
Atur registrat. Per sectors. Mitjanes anuals Ripoll
Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació anterior Total
2019 9,3 98,8 25,3 277,8 29,1 440,2
2018 13,9 111,0 27,4 290,0 36,2 478,5
2017 16,6 127,0 35,2 307,6 37,6 523,9
2016 18,3 139,1 51,0 328,8 50,2 587,3
2015 18,6 168,8 61,5 379,2 46,3 674,3
2014 21,0 175,9 80,5 463,8 55,3 796,6
2013 19,7 194,4 112,0 496,6 44,4 867,1
2012 17,1 204,4 118,3 482,8 46,5 869,0
2011 12,3 208,7 117,3 444,9 38,6 821,7
2010 21,1 272,0 131,1 433,9 31,4 889,5
2009 18,5 333,1 122,4 371,1 28,4 873,5
2008 10,2 211,6 66,3 217,3 26,5 531,9
2007 6,7 177,6 34,2 159,2 16,4 394,0
2006 6,8 207,8 29,8 157,6 16,3 418,1
2005 5,1 174,2 33,3 173,2 18,8 404,4
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Nota: Fins al 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2009, segons la nova CCAE-2009.

Geographical area: Ripoll

Options
Search by name

Territorial or temporal disaggregation: By years

Territorial
Temporal