Saltar al contenido principal
Atur registrat. Per branques d'activitat. Mitjanes anuals Pla de l'Estany.
Agricultura, ramaderia, sivicultura i pesca Ind. extractives, energia, aigua i residus Alimentació, tèxtil,fusta paper i arts gràfiques Química i cautxú Metal·lúrgia Maquinària, material elèctric i de transport Construcció Comerç engròs i reparació vehícles motor i motocicletes Comerç detall Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats financeres i assegurances Activitats immobiliàries professionals i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Administració pública Educació Sanitat i serveis socials Activitats culturals i esportives, i altres serveis Sense ocupació anterior Total
2019 49,7 7,1 82,2 9,6 36,2 28,9 76,3 56,5 90,6 25,7 117,8 16,1 6,9 27,4 167,6 55,3 21,0 70,3 46,9 50,9 1.043,1
2018 57,3 5,4 89,0 8,4 39,8 33,2 77,8 57,6 90,2 26,1 120,4 15,8 8,4 28,5 164,8 47,8 17,8 77,3 66,6 56,2 1.088,2
2017 63,6 4,6 102,8 11,2 42,3 33,1 84,7 59,3 94,4 27,1 120,1 16,9 9,1 24,4 159,3 51,6 19,4 88,3 77,6 84,8 1.174,4
2016 71,8 5,4 123,2 10,2 43,1 48,6 108,0 73,3 105,9 29,1 125,3 14,8 6,7 35,6 170,6 57,8 30,5 88,3 84,1 81,8 1.313,9
2015 90,3 4,9 143,0 15,6 57,2 76,2 155,2 85,5 121,4 39,9 118,2 11,7 10,6 43,4 185,4 59,6 30,1 94,1 71,1 90,2 1.503,5
2014 85,0 5,2 161,3 22,8 68,5 90,7 191,0 102,6 137,3 50,7 129,8 15,6 14,1 52,3 207,7 67,7 31,1 104,6 76,3 88,7 1.702,8
2013 73,9 8,4 179,6 17,4 72,3 87,8 231,8 99,0 149,3 52,0 130,2 14,6 15,5 57,2 216,4 69,0 35,3 100,4 83,8 62,0 1.755,9
2012 66,8 9,8 173,0 16,9 76,7 113,7 249,2 88,7 142,9 55,8 125,7 13,1 19,3 48,2 190,7 81,6 29,8 101,3 68,7 63,2 1.735,0
2011 68,8 8,4 173,8 15,5 82,6 114,7 246,2 75,6 114,9 57,0 115,0 9,8 15,0 40,8 166,2 62,6 22,3 98,2 63,6 66,0 1.617,0
2010 55,8 5,0 166,7 15,8 86,3 107,3 228,9 85,8 115,3 51,3 93,3 11,9 9,5 52,0 153,2 43,8 23,2 80,1 54,5 52,8 1.492,3
2009 36,4 3,9 175,2 20,8 93,5 112,5 221,4 89,1 113,3 42,2 79,4 13,3 9,8 52,6 141,6 38,8 19,4 70,3 42,4 27,7 1.403,7
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Notes:
- Fins al 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2009, segons la nova CCAE-2009.
- Del 2015 al 2019, les dades es presenten segons la distribució territorial actualment vigent, que són les 41 comarques i Aran (d'acord amb la Llei 4/2015, de creació de la comarca del Moianès, que també modifica territorialment les comarques del Bages, Osona i el Vallès Oriental, i d'acord amb la Llei 1/2015, del règim especial d'Aran).
- Del 2009 al 2014, les dades es presenten segons la distribució territorial de 41 comarques (d'acord amb la Llei 3/1990, de modificació de la divisió comarcal de Catalunya, i amb la Llei 5/1988, de creació de les comarques del Pla de l'Estany, del Pla d'Urgell i de l'Alta Ribagorça).

Ámbito geografico: Pla de l'Estany

Opciones
Búsqueda por nombre

Desagregación territorial o temporal: Por años

Territorial
  • ()
Temporal