Saltar al contenido principal
Atur registrat. Per branques d'activitat. Mitjanes anuals Santa Maria de Palautordera
Agricultura, ramaderia, sivicultura i pesca Ind. extractives, energia, aigua i residus Alimentació, tèxtil,fusta paper i arts gràfiques Química i cautxú Metal·lúrgia Maquinària, material elèctric i de transport Construcció Comerç engròs i reparació vehícles motor i motocicletes Comerç detall Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats financeres i assegurances Activitats immobiliàries professionals i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Administració pública Educació Sanitat i serveis socials Activitats culturals i esportives, i altres serveis Sense ocupació anterior Total
2020 14,5 1,0 36,3 11,3 14,3 24,8 39,5 42,6 49,3 22,5 49,6 10,7 6,6 37,1 91,0 24,3 17,2 18,8 35,9 29,9 577,1
2019 10,6 2,7 34,8 7,8 11,3 20,2 32,5 28,9 49,7 16,8 46,9 4,8 5,0 36,9 83,3 20,3 13,9 22,3 28,3 22,2 499,2
2018 10,5 2,3 34,0 5,5 10,8 17,3 35,8 27,7 52,5 12,5 51,0 1,4 2,2 39,9 89,1 24,4 15,0 20,7 29,6 23,4 505,7
2017 13,5 2,3 35,3 7,3 11,7 14,8 51,5 29,2 49,2 14,7 44,7 4,3 2,2 45,4 83,3 27,7 14,8 17,9 26,7 23,8 520,1
2016 17,7 3,1 38,4 11,2 12,7 19,7 65,7 26,4 57,8 15,3 41,9 5,8 1,5 50,5 84,7 38,9 13,3 20,7 33,5 23,5 582,1
2015 19,0 5,1 48,7 12,6 10,7 19,5 78,1 33,8 54,7 16,8 46,1 8,3 4,6 49,8 91,9 40,7 15,3 20,7 39,3 32,6 647,8
2014 19,5 4,2 59,1 13,2 20,8 29,4 107,2 33,6 59,1 19,8 50,2 11,6 6,0 53,8 107,0 33,2 19,8 26,1 37,8 32,7 743,9
2013 18,9 9,9 61,0 14,3 32,2 43,0 138,1 46,4 68,4 21,4 48,5 13,0 3,0 73,5 108,8 23,1 19,0 23,1 43,1 28,3 837,1
2012 17,1 9,0 59,3 17,0 34,2 39,8 131,9 46,6 57,8 22,6 42,3 8,6 1,6 74,3 92,3 25,4 15,0 22,9 39,8 22,8 780,2
2011 17,1 7,3 60,8 21,8 31,9 35,5 113,4 35,3 46,2 21,6 32,4 4,9 1,6 71,1 86,3 24,9 14,9 16,5 28,9 22,5 694,9
2010 14,8 7,8 67,6 24,4 21,9 40,9 107,2 41,5 47,2 19,2 33,0 5,1 1,3 74,6 73,1 12,9 13,3 11,1 26,3 24,8 667,8
2009 8,5 10,3 69,9 24,6 28,5 41,2 103,8 49,4 41,8 20,6 29,2 4,4 1,2 57,5 84,0 13,9 9,8 11,6 22,1 15,8 648,0
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Nota: Fins al 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2009, segons la nova CCAE-2009.

Ámbito geografico: Santa Maria de Palautordera

Opciones
Búsqueda por nombre

Desagregación territorial o temporal: Por años

Territorial
Temporal