Saltar al contingut principal
Atur registrat. Per branques d'activitat. Mitjanes anuals Arboç, l'
Agricultura, ramaderia, sivicultura i pesca Ind. extractives, energia, aigua i residus Alimentació, tèxtil,fusta paper i arts gràfiques Química i cautxú Metal·lúrgia Maquinària, material elèctric i de transport Construcció Comerç engròs i reparació vehícles motor i motocicletes Comerç detall Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats financeres i assegurances Activitats immobiliàries professionals i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Administració pública Educació Sanitat i serveis socials Activitats culturals i esportives, i altres serveis Sense ocupació anterior Total
2020 21,1 2,0 20,7 14,7 8,7 9,8 30,8 11,3 36,7 9,5 59,3 3,0 1,0 8,1 119,2 16,6 5,0 17,3 18,7 38,2 451,5
2019 18,8 2,4 15,7 8,8 7,7 5,1 28,2 10,3 32,5 8,8 44,0 4,1 0,0 9,4 87,5 12,7 4,7 13,1 15,7 35,5 364,8
2018 26,1 3,0 16,5 7,7 9,2 10,8 27,0 12,8 37,6 8,2 34,8 2,8 0,0 10,1 82,5 13,7 6,1 13,3 16,8 36,1 374,8
2017 33,7 3,3 17,4 7,8 10,0 15,8 32,8 12,6 34,8 9,6 42,3 2,1 0,4 6,8 80,4 14,6 8,1 15,4 14,7 34,8 397,3
2016 46,1 3,5 19,3 9,8 16,6 16,3 34,3 12,3 35,8 11,5 49,3 2,3 0,4 10,3 83,7 19,5 7,8 17,3 18,3 42,0 456,1
2015 62,0 5,5 28,2 9,2 23,4 22,3 50,8 13,1 37,4 14,2 54,5 4,4 1,2 14,9 93,3 18,3 10,8 18,5 27,1 45,2 554,3
2014 70,3 8,3 31,3 20,3 32,7 26,3 59,3 21,3 39,5 16,4 54,0 3,3 1,3 14,5 100,6 15,3 9,8 15,3 25,2 39,5 604,2
2013 68,9 7,5 31,1 22,8 29,2 27,6 81,2 25,3 47,0 16,1 56,3 2,3 0,8 18,8 117,1 19,1 9,6 16,8 26,7 30,1 654,0
2012 53,1 9,4 34,2 16,0 28,0 23,9 95,8 25,6 47,8 22,3 58,6 1,5 3,9 22,3 96,4 25,4 8,8 12,7 23,3 23,8 632,7
2011 47,3 4,0 34,8 10,5 28,2 24,8 87,1 22,2 40,8 19,6 47,0 1,3 3,5 28,5 83,1 21,0 6,5 12,3 23,7 28,0 574,0
2010 38,4 1,8 29,3 8,8 28,2 21,9 82,5 18,6 37,2 19,6 41,1 1,2 0,3 27,7 73,9 9,8 5,5 12,7 14,9 29,3 502,8
2009 24,6 0,9 28,0 14,6 25,3 19,2 84,0 20,8 32,1 21,5 33,0 1,8 0,0 24,2 68,4 7,3 6,3 10,0 10,7 22,0 454,5
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Nota: Fins al 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2009, segons la nova CCAE-2009.

Àmbit geogràfic: Arboç, l'

Opcions
Cerca per nom

Desagregació territorial o temporal: Per anys

Territorial
Temporal