Skip to main content
Atur registrat. Per branques d'activitat. Mitjanes anuals Banyeres del Penedès
Agricultura, ramaderia, sivicultura i pesca Ind. extractives, energia, aigua i residus Alimentació, tèxtil,fusta paper i arts gràfiques Química i cautxú Metal·lúrgia Maquinària, material elèctric i de transport Construcció Comerç engròs i reparació vehícles motor i motocicletes Comerç detall Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats financeres i assegurances Activitats immobiliàries professionals i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Administració pública Educació Sanitat i serveis socials Activitats culturals i esportives, i altres serveis Sense ocupació anterior Total
2019 10,9 0,6 10,0 3,3 4,5 6,7 12,0 7,8 18,6 7,0 16,2 1,7 0,0 9,2 35,0 6,6 2,0 8,4 10,5 9,8 180,7
2018 11,3 1,3 12,8 2,3 3,2 6,9 16,8 10,7 20,2 3,7 20,9 2,1 0,3 10,9 33,5 4,6 1,7 7,8 6,9 9,5 187,1
2017 10,5 2,3 16,3 3,8 6,5 6,7 17,4 9,8 20,3 2,5 19,8 1,9 0,1 10,3 32,7 5,6 2,2 5,6 7,8 8,1 190,1
2016 14,8 1,7 17,0 5,0 8,4 7,7 18,9 9,3 22,0 6,8 16,0 2,2 1,6 9,5 39,8 7,1 0,9 6,7 10,3 9,1 214,8
2015 11,9 1,6 14,6 4,5 9,8 7,4 20,3 11,9 26,2 9,5 19,0 2,6 3,6 9,4 48,9 7,8 1,6 9,9 11,0 12,3 243,8
2014 14,5 1,4 14,2 5,7 13,0 11,8 25,9 13,9 31,3 12,8 21,6 1,3 4,5 9,1 51,6 5,2 2,3 10,4 10,8 9,2 270,4
2013 14,7 2,3 18,2 3,3 14,1 13,2 30,3 15,3 31,0 15,6 18,9 3,0 6,3 14,5 54,3 7,3 1,8 12,6 7,8 11,0 295,4
2012 7,4 1,0 18,3 2,1 14,8 14,2 34,0 16,0 30,8 14,4 16,3 2,9 5,2 14,4 48,0 10,3 4,0 11,1 6,9 9,3 281,5
2011 7,4 0,9 18,0 2,8 19,3 15,5 31,7 14,4 27,9 13,2 16,0 2,3 3,3 12,0 44,6 10,4 2,1 9,2 7,9 3,7 262,4
2010 6,5 1,3 15,9 0,8 23,4 18,5 37,7 15,7 18,1 17,2 11,3 2,4 1,5 5,8 33,1 2,8 2,1 6,2 5,8 10,4 236,5
2009 4,8 1,2 17,3 1,0 14,1 16,2 37,2 20,8 12,7 12,4 14,3 3,2 0,3 9,3 33,3 2,0 3,6 4,8 3,8 7,3 219,2
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Nota: Fins al 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2009, segons la nova CCAE-2009.

Geographical area: Banyeres del Penedès

Options
Search by name

Territorial or temporal disaggregation: By years

Territorial
Temporal