Saltar al contingut principal
Atur registrat. Per branques d'activitat. Mitjanes anuals Móra d'Ebre
Agricultura, ramaderia, sivicultura i pesca Ind. extractives, energia, aigua i residus Alimentació, tèxtil,fusta paper i arts gràfiques Química i cautxú Metal·lúrgia Maquinària, material elèctric i de transport Construcció Comerç engròs i reparació vehícles motor i motocicletes Comerç detall Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats financeres i assegurances Activitats immobiliàries professionals i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Administració pública Educació Sanitat i serveis socials Activitats culturals i esportives, i altres serveis Sense ocupació anterior Total
2019 70,6 0,2 16,3 2,3 2,7 4,4 21,1 20,9 29,4 5,7 29,4 0,8 0,1 8,3 37,3 36,7 5,2 9,7 13,9 25,3 340,1
2018 77,3 0,2 18,2 2,4 2,0 7,3 24,1 18,8 28,0 5,9 29,7 0,5 0,6 8,8 32,0 29,9 7,6 12,0 18,4 19,6 343,1
2017 82,3 0,8 17,8 2,0 3,2 6,9 32,1 20,8 35,0 5,1 24,3 0,8 1,2 11,3 33,4 28,1 8,5 11,1 18,0 18,5 360,9
2016 98,9 1,8 17,5 2,8 7,0 8,7 36,4 22,4 35,8 8,6 29,0 1,1 0,0 12,0 41,6 28,8 7,8 12,4 15,9 24,6 413,0
2015 102,0 2,8 20,3 3,1 10,9 9,9 45,3 26,9 41,5 7,7 28,3 0,0 0,9 11,6 50,8 27,1 12,4 12,1 17,2 34,8 465,3
2014 87,5 3,0 21,2 2,6 15,3 11,8 63,8 33,2 39,3 7,1 29,5 0,0 1,0 14,3 56,8 24,9 10,4 11,5 16,4 32,4 481,9
2013 71,3 4,3 24,8 3,7 18,4 9,0 76,7 33,2 37,9 7,3 33,6 0,7 0,8 15,2 64,3 24,3 9,0 15,7 16,4 30,8 497,0
2012 69,6 5,3 23,5 3,5 17,1 10,6 80,8 30,4 41,3 9,7 33,5 1,9 2,6 14,3 45,0 28,2 6,3 17,3 19,2 40,4 500,5
2011 61,7 7,4 23,9 3,3 20,1 7,9 75,1 29,2 40,8 6,9 31,3 2,5 3,0 13,2 44,6 19,9 5,5 19,0 12,6 36,8 464,6
2010 39,3 8,0 25,3 3,0 17,3 7,3 87,0 21,1 33,3 6,8 26,4 1,3 1,3 15,5 40,1 17,4 7,3 14,4 10,9 30,9 413,8
2009 25,4 5,3 23,6 2,5 15,5 6,7 73,2 14,5 31,4 7,8 23,5 1,7 0,4 13,3 33,6 12,3 8,9 10,7 10,5 20,8 341,4
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Nota: Fins al 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2009, segons la nova CCAE-2009.

Àmbit geogràfic: Móra d'Ebre

Opcions
Cerca per nom

Desagregació territorial o temporal: Per anys

Territorial
Temporal