Skip to main content
Atur registrat. Per branques d'activitat. Mitjanes anuals Catalunya.
Agricultura, ramaderia, sivicultura i pesca Ind. extractives, energia, aigua i residus Alimentació, tèxtil,fusta paper i arts gràfiques Química i cautxú Metal·lúrgia Maquinària, material elèctric i de transport Construcció Comerç engròs i reparació vehícles motor i motocicletes Comerç detall Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats financeres i assegurances Activitats immobiliàries professionals i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Administració pública Educació Sanitat i serveis socials Activitats culturals i esportives, i altres serveis Sense ocupació anterior Total
2019 7.973,6 2.916,2 19.958,8 5.092,3 6.403,4 8.410,8 30.535,1 20.171,2 39.654,3 11.690,5 42.159,5 6.563,5 2.658,8 20.139,0 65.431,0 12.865,6 9.584,0 17.603,6 24.709,0 26.243,3 380.763,6
2018 9.105,7 3.130,4 21.117,1 5.141,8 6.663,5 8.876,7 33.585,7 20.892,5 41.116,4 11.506,1 43.646,7 6.535,8 2.800,3 20.741,9 66.323,6 12.586,5 9.546,3 17.573,3 25.554,2 26.547,9 392.992,4
2017 10.052,8 3.433,8 23.480,0 5.611,8 7.651,4 10.033,3 38.933,7 22.391,6 43.658,3 12.198,8 45.391,3 6.609,1 3.157,8 22.601,8 67.124,4 13.410,2 9.945,9 18.196,4 26.864,2 27.547,7 418.294,4
2016 11.905,9 3.979,8 27.485,9 6.639,7 9.401,2 11.876,2 48.195,4 25.416,3 48.338,7 13.765,1 48.284,1 7.356,1 3.432,5 25.829,2 73.661,1 15.040,7 10.646,4 19.745,6 29.578,9 30.026,3 470.605,2
2015 13.662,6 4.756,1 31.942,7 7.792,7 11.757,5 14.519,4 60.257,3 29.477,5 53.890,6 16.010,3 52.378,6 8.407,6 4.755,3 29.840,1 81.042,6 15.836,3 11.793,3 21.349,8 32.319,4 32.668,9 534.458,5
2014 13.965,3 5.634,7 36.127,5 9.178,7 15.081,6 17.428,0 76.159,5 33.655,2 58.511,8 19.135,0 54.775,1 9.895,6 5.815,5 34.381,1 86.816,1 15.514,3 12.867,0 22.477,9 33.434,5 32.700,2 593.554,7
2013 12.865,4 6.307,8 39.222,8 10.249,7 18.057,1 20.108,0 92.349,5 35.863,2 60.978,4 21.365,7 54.795,1 11.206,7 5.407,3 39.294,7 90.923,4 16.650,2 13.862,8 23.198,3 33.368,7 31.220,0 637.294,8
2012 11.901,0 6.658,1 39.458,6 10.326,2 18.837,9 21.340,6 101.034,6 33.734,4 57.964,6 20.435,2 51.049,9 10.825,4 5.872,7 42.227,8 86.353,8 17.487,3 13.235,6 22.338,1 31.317,1 31.861,3 634.259,8
2011 10.796,3 6.266,3 38.956,4 10.180,6 18.586,5 21.210,3 100.128,2 30.480,0 53.576,2 18.113,0 46.419,3 9.298,2 5.045,9 42.012,6 79.893,5 15.139,6 11.396,3 20.034,3 27.853,4 32.838,3 598.224,8
2010 8.681,3 5.399,1 40.826,2 10.973,8 20.411,4 23.411,8 99.219,6 30.606,0 50.174,9 18.182,7 42.696,1 8.659,2 3.638,5 44.047,8 73.930,3 9.929,3 9.693,8 16.302,5 24.570,8 29.805,3 571.160,3
2009 6.047,8 4.462,7 39.561,6 10.998,3 20.445,6 22.827,8 90.926,2 30.063,5 44.633,8 17.228,9 37.276,5 7.637,8 3.272,9 38.843,3 68.829,3 7.830,3 7.950,2 13.427,7 20.237,9 19.107,2 511.608,9
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Nota: Fins al 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2009, segons la nova CCAE-2009.

Geographical area: Catalonia

Options
Search by name

Territorial or temporal disaggregation: By years

Territorial
Temporal