Saltar al contingut principal

CENSAG Cens agrari

El Cens agrari s'elabora en el marc del programa comunitari d'enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries que realitzen tots els estats de la Unió Europea. Aquest programa estableix que es porti a terme un cens agrari cada 10 anys i unes enquestes per mostreig en els períodes intercensals. L'objectiu és tenir informació actualitzada i comparable de tots els estats membres i utilitzar les estadístiques com a element bàsic a l'hora de dissenyar la política agrària comuna.

El Cens agrari és una operació estadística decennal que permet obtenir informació desagregada territorialment per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. Per al cicle que s'inicia amb el Cens agrari 2020 s'estableixen dues enquestes per mostreig, la del 2023 i la del 2026.

A partir de l'any 2009, l'INE és l'organisme responsable del Cens agrari en l'àmbit estatal. A Catalunya compta amb la col·laboració de l'Idescat i del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, segons els convenis de col·laboració corresponents.

Àmbit geogràfic: Baix Camp

Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom

Taules disponibles []

En altres seccions