Saltar al contenido principal

Explotacions amb superfície agrícola utilitzada (SAU) regada segons la procedència de les aigües

Explotacions amb superfície agrícola utilitzada (SAU) regada segons la procedència de les aigües Catalunya. 2009
Total Subterrànies Superficials dins de l'explotació Cursos naturals de fora de l'explotació Xarxes públiques Aigües regenerades Aigües dessalades
Explotacions amb SAU 36.180 11.557 2.547 12.191 12.106 414 0
< 2 3.943 1.712 359 1.253 776 66 0
2 a < 10 17.199 5.508 974 6.103 5.709 264 0
10 a < 50 12.310 3.660 979 3.791 4.610 80 0
50 a < 200 2.594 649 225 983 969 4 0
>= 200 134 29 10 62 42 0 0
Font: Idescat, a partir de les dades del Cens agrari de l'INE.