Saltar al contenido principal

Gallines ponedores segons el tipus d'estabulació

Gallines ponedores segons el tipus d'estabulació Catalunya. 2009
Totes les explotacions Explotacions amb terres Explotacions amb SAU < 2 2 a < 10 10 a < 50 50 a < 200 >= 200
Total
explot. 3.504 3.382 3.288 361 1.260 1.306 332 29
nombre de places 9.342.167 6.369.057 4.042.748 485.240 1.663.273 1.531.616 330.944 31.675
En bateria
total
explot. 404 301 230 29 57 137 6 1
nombre de places 9.285.774 6.312.971 3.991.992 481.751 1.644.365 1.511.214 126.130 228.532
amb cinta transportadora de gallinassa
explot. 259 191 120 29 39 47 4 1
nombre de places 8.206.389 5.749.292 3.596.313 481.751 1.519.900 1.241.628 124.502 228.532
amb fossa de dejeccions
explot. 39 35 34 0 17 16 1 0
nombre de places 767.286 560.646 392.646 0 124.465 267.581 600 0
sobre xanques
explot. 5 0 0 0 0 0 0 0
nombre de places 216.720 0 0 0 0 0 0 0
altres tipus
explot. 101 75 75 0 0 73 2 0
nombre de places 95.380 3.033 3.033 0 0 2.005 1.028 0
Estabulació lliure en llits de palla
explot. 1.365 1.346 1.337 208 561 437 109 22
nombre de places 24.815 24.509 19.478 2.123 8.184 6.917 1.830 424
Altres tipus d'estabulació
explot. 1.736 1.736 1.721 124 643 732 216 6
nombre de places 31.577 31.577 31.279 1.366 10.725 13.485 5.504 199
Font: Idescat, a partir de les dades del Cens agrari de l'INE.