Saltar al contenido principal

Mà d'obra emprada en activitats complementàries en explotacions el titular de les quals és el cap de l'explotació

Mà d'obra emprada en activitats complementàries en explotacions el titular de les quals és el cap de l'explotació Catalunya. 2009
Totes les explotacions Explotacions amb terres Explotacions amb SAU < 2 2 a < 10 10 a < 50 50 a < 200 >= 200
Titulars amb activitat complementària
principal
relacionada amb explotació 218 218 218 0 188 16 15 0
no relacionada amb explotació 7.829 7.797 7.797 1.855 4.642 1.145 154 2
secundària
relacionada amb explotació 523 523 523 136 86 174 119 8
no relacionada amb explotació 4.755 4.693 4.659 342 1.727 2.197 385 9
Cònjuges amb activitat complementària
principal
relacionada amb explotació 98 98 98 64 33 1 0 0
no relacionada amb explotació 1.765 1.765 1.765 281 847 522 100 15
secundària
relacionada amb explotació 67 67 67 35 7 23 1 1
no relacionada amb explotació 530 530 530 70 206 200 54 1
Altra mà d'obra familiar amb activitat complementària
principal
explot. 2.168 2.162 2.162 206 1.070 777 95 16
persones 2.943 2.937 2.937 343 1.487 939 109 58
secundària
explot. 1.122 1.088 1.081 159 383 408 117 14
persones 1.425 1.391 1.384 169 499 468 229 20
relacionada amb l'explotació
explot. 0 0 0 0 0 0 0 0
persones 0 0 0 0 0 0 0 0
no relacionada amb l'explotació
explot. 3.268 3.228 3.221 365 1.453 1.180 195 29
persones 4.368 4.328 4.321 512 1.985 1.407 338 78
Mà d'obra assalariada amb activitat complementària
principal relacionada amb l'explotació
explot. 85 85 85 13 0 71 0 1
persones 141 141 141 19 0 121 0 1
secundària relacionada amb l'explotació
explot. 266 266 266 54 66 89 57 0
persones 331 331 331 54 66 139 73 0
Font: Idescat, a partir de les dades del Cens agrari de l'INE.