Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i relació amb l'activitat

Població segons el lloc de naixement i relació amb l'activitat. Total població Arenys de Munt. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 6.602 3.213 2.968 50 195 0 3.389 958 1.250 471 132 578
Catalunya 5.342 2.561 2.382 39 140 0 2.781 706 1.186 314 98 477
Barcelona 5.166 2.489 2.316 39 134 0 2.677 638 1.174 300 94 471
Girona 102 38 34 0 4 0 64 46 8 5 1 4
Lleida 35 16 15 0 1 0 19 12 1 5 0 1
Tarragona 39 18 17 0 1 0 21 10 3 4 3 1
Resta de l'Estat 965 491 442 4 45 0 474 240 11 129 32 62
Andalusia 534 276 253 3 20 0 258 126 4 78 16 34
Aragó 58 25 23 1 1 0 33 21 2 4 1 5
Astúries 7 5 5 0 0 0 2 0 0 1 0 1
Balears 9 5 5 0 0 0 4 0 0 0 1 3
Canàries 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 4 1 1 0 0 0 3 2 0 1 0 0
Catella-la Manxa 74 36 31 0 5 0 38 21 0 11 2 4
Catella i Lleó 52 31 26 0 5 0 21 11 0 5 3 2
Comunitat Valenciana 29 9 9 0 0 0 20 9 2 4 1 4
Extremadura 56 31 27 0 4 0 25 9 0 11 4 1
Galicia 33 20 14 0 6 0 13 7 1 3 0 2
Madrid 18 12 12 0 0 0 6 1 0 3 0 2
Múrcia 60 23 20 0 3 0 37 28 0 4 2 3
Navarra 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
País Basc 10 6 6 0 0 0 4 2 0 2 0 0
La Rioja 5 3 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Ceuta / Melilla 11 5 4 0 1 0 6 0 1 2 2 1
Estranger 295 161 144 7 10 0 134 12 53 28 2 39
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Arenys de Munt

Opciones
Búsqueda por nombre