Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i relació amb l'activitat

Població segons el lloc de naixement i relació amb l'activitat. Total població Cornellà de Llobregat. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 79.791 40.017 35.305 733 3.979 0 39.774 11.617 12.707 9.131 2.433 3.886
Catalunya 42.261 23.269 20.486 477 2.306 0 18.992 2.227 11.646 2.057 549 2.513
Barcelona 41.164 22.793 20.051 473 2.269 0 18.371 1.857 11.599 1.941 504 2.470
Girona 186 84 75 2 7 0 102 58 15 19 7 3
Lleida 451 209 190 1 18 0 242 131 14 52 23 22
Tarragona 460 183 170 1 12 0 277 181 18 45 15 18
Resta de l'Estat 32.891 13.701 12.257 110 1.334 0 19.190 9.235 398 6.645 1.849 1.063
Andalusia 17.200 7.169 6.379 58 732 0 10.031 4.810 164 3.482 1.036 539
Aragó 1.495 546 499 4 43 0 949 540 22 267 73 47
Astúries 115 52 50 0 2 0 63 33 2 21 3 4
Balears 64 30 26 1 3 0 34 8 12 9 3 2
Canàries 57 26 20 3 3 0 31 11 7 10 1 2
Cantàbria 98 40 37 0 3 0 58 33 1 18 3 3
Catella-la Manxa 2.960 1.213 1.089 7 117 0 1.747 819 23 648 164 93
Catella i Lleó 2.596 1.125 1.027 6 92 0 1.471 709 22 551 113 76
Comunitat Valenciana 716 235 209 2 24 0 481 271 33 106 39 32
Extremadura 4.515 1.961 1.758 13 190 0 2.554 1.130 44 986 230 164
Galicia 1.414 606 552 6 48 0 808 367 26 287 87 41
Madrid 323 166 147 5 14 0 157 64 9 51 18 15
Múrcia 739 234 200 1 33 0 505 304 4 123 48 26
Navarra 111 55 50 1 4 0 56 26 8 13 5 4
País Basc 119 81 73 1 7 0 38 20 5 8 3 2
La Rioja 83 31 26 1 4 0 52 30 1 17 3 1
Ceuta / Melilla 286 131 115 1 15 0 155 60 15 48 20 12
Estranger 4.639 3.047 2.562 146 339 0 1.592 155 663 429 35 310
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Cornellà de Llobregat

Opciones
Búsqueda por nombre