Skip to main content

Població segons lloc de naixement i relació amb l'activitat

Població segons el lloc de naixement i relació amb l'activitat. Total població Sant Vicenç de Castellet. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 6.946 3.269 2.880 32 357 0 3.677 1.610 1.092 420 261 294
Catalunya 4.817 2.436 2.156 29 251 0 2.381 788 1.028 221 120 224
Barcelona 4.642 2.361 2.085 29 247 0 2.281 720 1.018 208 112 223
Girona 23 9 9 0 0 0 14 7 1 4 2 0
Lleida 125 55 51 0 4 0 70 48 9 7 5 1
Tarragona 27 11 11 0 0 0 16 13 0 2 1 0
Resta de l'Estat 1.917 714 625 3 86 0 1.203 809 28 181 138 47
Andalusia 1.236 468 405 1 62 0 768 509 9 126 92 32
Aragó 83 26 24 0 2 0 57 36 2 10 7 2
Astúries 12 2 2 0 0 0 10 9 1 0 0 0
Balears 5 2 2 0 0 0 3 2 1 0 0 0
Canàries 3 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Cantàbria 5 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 1
Catella-la Manxa 145 54 48 0 6 0 91 69 3 9 9 1
Catella i Lleó 156 46 40 0 6 0 110 80 2 12 10 6
Comunitat Valenciana 37 10 10 0 0 0 27 12 5 5 4 1
Extremadura 70 37 33 1 3 0 33 22 0 9 2 0
Galicia 27 11 10 0 1 0 16 11 0 3 2 0
Madrid 26 13 12 0 1 0 13 8 1 1 3 0
Múrcia 56 19 16 1 2 0 37 29 2 1 3 2
Navarra 11 2 2 0 0 0 9 5 0 0 4 0
País Basc 19 5 4 0 1 0 14 8 2 2 0 2
La Rioja 4 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 22 12 10 0 2 0 10 6 0 2 2 0
Estranger 212 119 99 0 20 0 93 13 36 18 3 23
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Sant Vicenç de Castellet

Options
Search by name