Skip to main content

Població segons lloc de naixement i relació amb l'activitat

Població segons el lloc de naixement i relació amb l'activitat. Total població Campllong. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 311 152 145 0 7 0 159 58 58 19 8 16
Catalunya 280 139 132 0 7 0 141 54 56 11 5 15
Barcelona 17 14 12 0 2 0 3 2 0 1 0 0
Girona 260 122 117 0 5 0 138 52 56 10 5 15
Lleida 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 19 8 8 0 0 0 11 4 1 3 3 0
Andalusia 15 5 5 0 0 0 10 3 1 3 3 0
Aragó 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 12 5 5 0 0 0 7 0 1 5 0 1
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Campllong

Options
Search by name