Skip to main content

Població segons lloc de naixement i relació amb l'activitat

Població segons el lloc de naixement i relació amb l'activitat. Total població Quart. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 2.362 1.311 1.241 3 67 0 1.051 250 530 137 33 101
Catalunya 1.914 1.042 983 3 56 0 872 182 497 88 21 84
Barcelona 158 99 96 0 3 0 59 13 35 8 1 2
Girona 1.724 927 871 3 53 0 797 164 455 77 20 81
Lleida 21 11 11 0 0 0 10 1 6 3 0 0
Tarragona 11 5 5 0 0 0 6 4 1 0 0 1
Resta de l'Estat 387 228 219 0 9 0 159 65 23 45 12 14
Andalusia 196 110 107 0 3 0 86 43 3 24 8 8
Aragó 16 13 12 0 1 0 3 2 0 1 0 0
Astúries 4 2 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 20 12 12 0 0 0 8 4 1 1 1 1
Catella i Lleó 30 18 17 0 1 0 12 2 4 5 0 1
Comunitat Valenciana 16 11 11 0 0 0 5 1 4 0 0 0
Extremadura 57 37 34 0 3 0 20 6 3 6 2 3
Galicia 21 9 9 0 0 0 12 4 5 2 1 0
Madrid 9 6 6 0 0 0 3 1 1 1 0 0
Múrcia 6 2 2 0 0 0 4 1 0 3 0 0
Navarra 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 5 3 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Estranger 61 41 39 0 2 0 20 3 10 4 0 3
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Quart

Options
Search by name