Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i relació amb l'activitat

Població segons el lloc de naixement i relació amb l'activitat. Total població Esterri de Cardós. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 72 33 31 0 2 0 39 21 10 6 1 1
Catalunya 69 31 29 0 2 0 38 20 10 6 1 1
Barcelona 14 7 7 0 0 0 7 3 2 2 0 0
Girona 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Lleida 54 24 22 0 2 0 30 17 8 4 1 0
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Andalusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aragó 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Esterri de Cardós

Opciones
Búsqueda por nombre