Skip to main content

Població segons lloc de naixement i relació amb l'activitat

Població segons el lloc de naixement i relació amb l'activitat. Total població Tornabous. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 796 333 324 2 7 0 463 231 107 79 15 31
Catalunya 695 289 283 2 4 0 406 215 95 58 14 24
Barcelona 61 23 22 1 0 0 38 14 13 10 1 0
Girona 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Lleida 630 264 259 1 4 0 366 199 82 48 13 24
Tarragona 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 35 11 11 0 0 0 24 16 2 4 1 1
Andalusia 9 4 4 0 0 0 5 2 2 1 0 0
Aragó 10 1 1 0 0 0 9 7 0 2 0 0
Astúries 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galicia 3 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Madrid 4 1 1 0 0 0 3 2 0 0 1 0
Múrcia 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Estranger 66 33 30 0 3 0 33 0 10 17 0 6
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Tornabous

Options
Search by name