Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i relació amb l'activitat

Població segons el lloc de naixement i relació amb l'activitat. Total població Verdú. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 921 397 376 2 19 0 524 261 125 71 21 46
Catalunya 845 360 340 1 19 0 485 242 120 64 15 44
Barcelona 109 64 62 0 2 0 45 13 11 11 5 5
Girona 3 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Lleida 719 291 273 1 17 0 428 223 107 52 10 36
Tarragona 14 3 3 0 0 0 11 6 1 1 0 3
Resta de l'Estat 56 21 21 0 0 0 35 19 3 6 5 2
Andalusia 38 13 13 0 0 0 25 18 2 2 2 1
Aragó 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Astúries 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Catella-la Manxa 4 1 1 0 0 0 3 1 0 0 2 0
Catella i Lleó 3 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0
Comunitat Valenciana 3 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0
Extremadura 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galicia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 20 16 15 1 0 0 4 0 2 1 1 0
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Verdú

Opciones
Búsqueda por nombre