Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i relació amb l'activitat

Població segons el lloc de naixement i relació amb l'activitat. Total població Bonastre. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 372 169 156 2 11 0 203 86 56 36 8 17
Catalunya 277 122 113 2 7 0 155 68 46 22 7 12
Barcelona 70 41 34 1 6 0 29 10 9 5 3 2
Girona 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Lleida 5 3 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0
Tarragona 201 78 76 1 1 0 123 57 37 16 4 9
Resta de l'Estat 51 23 19 0 4 0 28 17 1 9 0 1
Andalusia 17 4 2 0 2 0 13 7 1 4 0 1
Aragó 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 7 5 5 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Catella i Lleó 7 4 4 0 0 0 3 3 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 4 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0
Extremadura 5 3 1 0 2 0 2 1 0 1 0 0
Galicia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Madrid 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Múrcia 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Estranger 44 24 24 0 0 0 20 1 9 5 1 4
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Bonastre

Opciones
Búsqueda por nombre