Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Arenys de Munt. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 121 6 39 149 420 229 336 78 71 265 1.714
Catalunya 104 5 27 123 321 160 269 58 60 192 1.319
Barcelona 101 5 25 121 310 150 256 56 59 182 1.265
Girona 2 0 2 1 7 5 7 2 0 3 29
Lleida 0 0 0 0 3 1 4 0 1 5 14
Tarragona 1 0 0 1 1 4 2 0 0 2 11
Resta de l'Estat 16 1 12 21 97 65 60 19 10 62 363
Andalusia 10 1 9 13 64 41 31 11 4 39 223
Aragó 0 0 1 3 3 2 5 1 3 3 21
Astúries 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Balears 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
Canàries 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Catella-la Manxa 4 0 0 0 10 7 6 1 0 4 32
Catella i Lleó 0 0 1 2 3 2 2 1 0 2 13
Comunitat Valenciana 0 0 1 0 3 1 1 1 0 2 9
Extremadura 1 0 0 2 6 4 2 0 2 4 21
Galícia 0 0 0 1 0 3 2 0 0 1 7
Madrid 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 5
Múrcia 0 0 0 0 7 5 5 0 1 0 18
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Ceuta / Melilla 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4
Estranger 1 0 0 5 2 4 7 1 1 11 32
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Arenys de Munt

Opciones
Búsqueda por nombre